Skriv ut PDF

Leveringsbetingelsar


  • Me leverar i heile Voss/Hardanger/Odda
Dersom du tingar veden i god tid (juli /august) så får me køyrd ut fulle lass og det vert rimelig transport.
( SNAKK SAMAN MED NABOEN OG FÅ FYLT OPP EIT LASS)
Det meste vert køyrd ut med traktor. Då klarar me stort sett å plassere det der du vil ha det !

Me anbefaler:

Me rår kundane våre til å kjøpe nokre pallar av kvart slag ; t.d 3 hydro med bjørk og 2 euro med furu / lausved.
Slik at ein kan variera fyringa etter temperaturen ute.