Vår 2022

Me er igang med å slakte på årets haustfødde kalvar . Alle kalvane har gjenge med mora mellom 60 og 100 dagar før avennning . Nokre kalvar gjeng med mora heilt fram til slakting, desse veks svært raskt og vert svært godt,ljost og møyrt. Ting deg ein bakpart, frampart , heil eller halv kalv som…

Les meir

Februar 2021

Stort sett rolig på denne tida i slakteriet, ventar på att dei haustfødde kalvane veks seg slaktemodne i den nye grindbyggsløo vår med mjølkerobot . Alle kalvane har amma mora eller ammetante i 70-100 dagar. Nokre gjeng framleis og ammar. På lager har me alt av innmat , høgrygg kalv og kyr , flatbiff og…

Les meir

Opningstider

Ring/send melding for å avtale å komme innom butikken og følg med på facebook (lik gjerne) for kor tid me har ope .

Les meir