Skriv ut PDF

Litt om brennverdi


Brennverdien (energimengda) i ved, tørket i friluft med 14-20 % vassinnhald varierer mellom treslagene. Tala nedenfor er berekna ut frå ein fastkubikkmeter ved, uten reduksjon for verknadsgraden til ovnen:

Brennverditabell
Bøk 3000 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Ask 2900 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Eik 2900 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Lønn 2800 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Bjørk/rogn 2715 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Furu/orr 2350 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Gran /selje 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Osp 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)


Som ein her ser, så er det ikkje så stor forskjell mellom bjørk som er rekna som det
gjevaste treslaget og furu/or/selje o.l. Det viktigaste er at veden er turr nok, når me turkar
veden slik me gjer i eit luftig grindbygg så ligg fuktigheitsnivået mellom 8 og 16 %.
Dette varierar med luftfuktigheita/veret ute. Me målar veden jamnleg fram til sal med proff målar.Kor mykje ved kjøper eg eigentlig?

  • 40 småsekk(60 liter) på eit mål
  • 3 Eurosekker på eit mål
  • 2 Hydrosekker på eit mål
  • Dersom du brukar stort sett berre ved til oppvarming så er normalt forbruk på eit år c.a 3 mål.