Skriv ut PDF

Leveringsbetingelsar


  • Me leverar KJØT i heile fylket,  stort sett er det engrosnett som køyrer ut varer.  Dei kan stort sett levera på adressa di for 350 ,- pr levering 1-10 kassar .    for å få organisert produksjon og pakking så ynskjer me tinginga før mandag  kl 10 for å få det med same veka.

VED:  grunna stor arbeidsmengd vil me ikkje kunne køyra ut ved til privat kundar  2018/19

Me anbefaler:

Me rår kundane våre til å kjøpe nokre pallar av kvart slag ; t.d 3 hydro med bjørk og 2 euro med furu / lausved.
Slik at ein kan variera fyringa etter temperaturen ute.