Februar 2021

Stort sett rolig på denne tida i slakteriet, ventar på att dei haustfødde kalvane veks seg slaktemodne i den nye grindbyggsløo vår med mjølkerobot . Alle kalvane har amma mora eller ammetante i 70-100 dagar. Nokre gjeng framleis og ammar. På lager har me alt av innmat , høgrygg kalv og kyr , flatbiff og rundbiff kalv. Me har og nylaga middagspylsa og kverna kjøt i div storleikar. Dei gode tilboda om du kjøper 5 eller 10 kilo held me fram med. Ta kontakt og stikk oppom.