Me har noko kverna kjøt frå ammekalvane att, me har og grasfora kjøt frå vestlandsk fjorfe og nrf på lager.