Vår 2022

Me er igang med å slakte på årets haustfødde kalvar . Alle kalvane har gjenge med mora mellom 60 og 100 dagar før avennning . Nokre kalvar gjeng med mora heilt fram til slakting, desse veks svært raskt og vert svært godt,ljost og møyrt.

Ting deg ein bakpart, frampart , heil eller halv kalv som du bestemmer korleis me skjærer og pakkar til deg . då har du alt frå biffar til steiker og kverna kjøt til ein god pris .

Har mykje gode kraftbein til overs , ta kontakt om du ynskjer dette .