Gardssag

Gardssaga er viktig for utiklinga av garden, alle nyare bygg er laga av eigne material. Her vert og skore material for både salg og til bygging av grindbygg. Me sagar alt av tømmer og leverar det meste innan inn og utvendig kledning på bestilling. Har noko lager av spesialdimensjonar. Tek på oss leigesaging, saga er av vaksen dimensjon og sagar opp til 1,2 .meter gjennomskur.

056
.