Leveringsvilkår

Me leverar KJØT i heile fylket, stort sett er det engrosnett som køyrer ut varer. Dei kan stort sett levera på adressa di for 350 ,- pr levering 1 – 10 kassar. For å få organisert produksjon og pakking så ynskjer me tinginga før mandag kl 10 for å få det med same veka.

Ved

Grunna stor arbeidsmengd kan me berre køyra ut ved til bedrifts-kundar.

Tilråding

Me rår kundane våre til å kjøpe nokre pallar av kvart slag; t.d 3 hydro med bjørk og 2 euro med furu / lausved. Slik at ein kan variera fyringa etter temperaturen ute.