Ved

fortsatt+ved+til+salgs

Me lagar mellom 100-120 mål med VED av bjørk, ask, orr, selja m.m til nærområdet og til eige bruk i fyrrommet vårt. Her vert ved og avfall/hun frå saga omdanna til varmt vatn som vert fordelt til husa på garden via fjernvarmerøyr.

Litt om brennverdi

Brennverdien (energimengda) i ved, tørket i friluft med 14-20 % vassinnhald varierer mellom treslagene. Tala nedenfor er berekna ut frå ein fastkubikkmeter ved, uten reduksjon for verknadsgraden til ovnen:

Brennverditabell

 

Bøk 3000 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Ask 2900 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Eik 2900 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Lønn 2800 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Bjørk/rogn 2715 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Furu/orr 2350 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Gran /selje 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Osp 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Som ein her ser, så er det ikkje så stor forskjell mellom bjørk som er rekna som det gjevaste treslaget og furu/or/selje o.l. Det viktigaste er at veden er turr nok, når me turkar veden slik me gjer i eit luftig grindbygg så ligg fuktigheitsnivået mellom 8 og 16 %. Dette varierar med luftfuktigheita/veret ute. Me målar veden jamnleg fram til sal med proff målar.

Kor mykje ved kjøper eg eigentlig?

  • 40 småsekk(60 liter) på eit mål
  • 3 Eurosekker på eit mål
  • 2 Hydrosekker på eit mål
  • Dersom du brukar stort sett berre ved til oppvarming så er normalt forbruk på eit år c.a 3 mål.