Stort sett rolig på denne tida i slakteriet, ventar på att dei haustfødde kalvane veks seg slaktemodne i den nye grindbyggsløo vår med mjølkerobot . Alle kalvane har amma mora eller ammetante i 70-100 dagar. Nokre gjeng framleis og ammar. På lager har me alt av innmat , høgrygg kalv og kyr , flatbiff og…

Les meir

Ring/send melding for å avtale å komme innom butikken og følg med på facebook (lik gjerne) for kor tid me har ope .

Les meir