Vinter 2023/24

Sag : Er på skogen og høgg mykje fin lauvskog . Ask, alm, bjørk og heilt spesielt litt: vill kirsebær. Ta kontakt om det er nokre spesielle ynskjer . Kan levere som plank eller ferdig høvla vare. panel , listverk , badstove innredning for å nemna noko

Me høgg og lerk på medås og kan tilby lokalt giftfritt kjerne tre-tak og terasse bord – høvla med spor i dei lengder og størrelsar de treng . ta kontakt for ditt prosjekt